ฉบับที่ 509 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนยมราช (จากถนนชุมพล-ถนนประจักษ์) /30 ส.ค. 2565