ฉบับที่ 512 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมรางระบายน้ำและระบบประปา ถนนกำแหงสงคราม (จากถนนราชดำเนิน-นนไชยณรงค์) /30 ส.ค. 2565