ฉบับที่ 514 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนอัษฏางค์ (จากถนนชุมพล-ถนนประจักษ์) /30 ส.ค. 2565