ฉบับที่ 508 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในหมู่บ้านวีไอพี ซอย 9 จากซอย 5 ถึง ซอย 8 /30 ส.ค. 2565