ประกาศราคากลาง จัดจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (จำนวน 4 คน พร้อมอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการปฏิบัติงาน)/ 31-ส.ค.-2565