🏙 𝗧𝗵𝗮𝗶𝗹𝗮𝗻𝗱 𝗦𝗺𝗮𝗿𝘁 𝗖𝗶𝘁𝘆 𝗘𝘅𝗽𝗼 𝟮𝟬𝟮𝟮 งานที่ผู้ประกอบการจะได้ร่วมพัฒนาเมืองอัจฉริยะไปพร้อมกับหน่วยงานภาครัฐฯ

พบกับที่สุดแห่งงาน Hybrid Exhibition จัดร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) ที่จะรวบรวมนวัตกรรมด้านเมืองอัจฉริยะ ทั้ง 7 กลุ่มอุตสาหกรรมหลัก เช่น 𝗦𝗺𝗮𝗿𝘁 𝗧𝗲𝗹𝗲𝗰𝗼𝗺 – 𝗦𝗺𝗮𝗿𝘁 𝗗𝗼𝗺𝗼𝘁𝗶𝗰𝘀 – 𝗦𝗺𝗮𝗿𝘁 𝗘𝗻𝗲𝗿𝗴𝘆 – 𝗦𝗺𝗮𝗿𝘁 𝗜𝗻𝗱𝘂𝘀𝘁𝗿𝘆 𝗮𝗻𝗱 𝗥𝗲𝘁𝗮𝗶𝗹 – 𝗦𝗺𝗮𝗿𝘁 𝗘𝗻𝘃𝗶𝗿𝗼𝗻𝗺𝗲𝗻𝘁 – 𝗦𝗺𝗮𝗿𝘁 𝗠𝗼𝗯𝗶𝗹𝗶𝘁𝘆 – 𝗦𝗺𝗮𝗿𝘁 𝗛𝗲𝗮𝗹𝘁𝗵𝗰𝗮𝗿𝗲

ภายในงาน ผู้ประกอบการจะได้พบผู้แทนจากทางหน่วยงานภาครัฐฯ ทั้งระดับประเทศ จังหวัด และชุมชน รวมถึงหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาเมือง Smart City ที่จะเข้ามาหาโซลูชันที่ตอบโจทย์โครงการและสอดรับกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี รวมถึงกลุ่มบริษัทชั้นนำ ที่จะเข้ามามองหาเทคโนโลยีโซลูชันเพื่อนำไปพัฒนาองค์กร

พบกับกิจกรรมและสัมมนา สร้างเสริมเมืองอัจฉริยะ

– 𝗦𝗺𝗮𝗿𝘁 𝗣𝗮𝗻𝗲𝗹 𝗗𝗶𝘀𝗰𝘂𝘀𝘀𝗶𝗼𝗻𝘀 & 𝗧𝗮𝗹𝗸𝘀: สัมมนาสุดพิเศษจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้าน Smart City ทั้งในประเทศ และจากทั่วโลก

– 𝗦𝗺𝗮𝗿𝘁 𝗦𝗵𝗼𝘄𝗰𝗮𝘀𝗲: ส่วนจัดแสดงโมเดลความสำเร็จของเมืองอัจฉริยะที่ได้รับการรับรองจาก depa

– 𝗦𝗺𝗮𝗿𝘁 𝗖𝗼𝗺𝗽𝗲𝘁𝗶𝘁𝗶𝗼𝗻: การแข่งขัน Drone Soccer International Competition 2022 ที่จะจัดขึ้นในไทยที่แรกในงานนี้!

ทั้งหมดนี้อยู่ภายใต้แนวคิดการพัฒนา เมืองน่าอยู่ เมืองทันสมัย ให้ประชาชนในเมืองมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุข อย่างยั่งยืน

ร่วมเป็นหนึ่งในผู้ขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะได้ที่งาน

𝗧𝗵𝗮𝗶𝗹𝗮𝗻𝗱 𝗦𝗺𝗮𝗿𝘁 𝗖𝗶𝘁𝘆 𝗘𝘅𝗽𝗼 𝟮𝟬𝟮𝟮

📆 30 November – 2 December 2022

⏱ 10.00-18.00 Hrs.

📍 Hall 3-4, Queen Sirikit National Convention Center (QSNCC)

https://thailandsmartcityexpo.com/

.

Facebook : Thailand Smart City Expo 2022 (คลิก)

เว็บไซต์ : https://thailandsmartcityexpo.com/