ฉบับที่ 542 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างฝายน้ำฝน (บุ่งตาหลัว) /19 ก.ย. 2565