ประกาศราคากลาง การจ้างเอกชนดูแลบำรุงรักษาสวนหย่อม สวนสาธารณะ เกาะกลางถนน และคูเมือง 17 คูเมือง ในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา/ 22-ก.ย.-2565