ประกาศราคากลาง จ้างจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ/ 27-ก.ย.-2565