ฉบับที่ 604 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยบริเวณสำนักงานเทศบาล นครนครราชสีมา /5 ต.ค. 2565