ฉบับที่ 643 เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการต่อเติมและปรับปรุงอาคารสำนักการประปา เทศบาลนครนครราชสีมา /27 ต.ค. 2565