- ฉบับที่ 665 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (มีคุณวุฒิ) /7-พ.ย.-2565