- ฉบับที่ 669 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป/16-พ.ย.-2565