ฉบับที่ 626 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมท่อเมนประปา ขนาด 700 มม. /21 พ.ย. 2565