ฉบับที่ 695 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนรอบศาลากลาง (จากถนนมหาดไทย-ถนนวัชรสฤษดิ์) /23 พ.ย. 2565