นาวาอากาศเอก วชิระพล เมืองน้อย ผู้บังคับการกองบิน 1 มอบกระเช้าและอวยพรปีใหม่
นายสุรวุฒิ เชิดชัย นายกเทศมนตรี ในเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่