ฉบับที่ 715 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 /9 ธ.ค. 2565