- ฉบับที่ 718 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นบุคลากรสนับสนุนการสอน (ตามภารกิจ) /15-ธ.ค.-2565