ฉบับที่ 724 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 /16 ธ.ค. 2565