ฉบับ 725 ประกวดราคาจ้างเหมากำจัดมูลฝอยติดเชื้อ ภายในพื้นที่เทศบาลนครนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 /20 ธ.ค. 2565