ประกาศราคากลาง จ้างจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (จำนวน 2 รายการ) / 27-ธ.ค.-2565