ฉบับที่ 736 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 /27 ธ.ค. 2565