ฉบับ 744 ประกวดราคาจ้างเหมาทำอาหารเลี้ยงนักเรียนโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนุสร 70 ปีเทศบาล) /29 ธ.ค. 2565