ประกาศราคากลาง จ้างจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพท จำนวน 2 รายการ 2/ 19-ม.ค.-2566