- ฉบับที่ 36 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (มีคุณวุฒิ) /25-ม.ค.-2566