ขอประชาสัมพันธ์จะจัดงาน เปิดโลกอาชีพและนัดพบแรงงาน จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 ณ เทอร์มินอลฮอลล์ ชั้น 4 ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 โคราช เวลา 09.00-16.00น.