- ฉบับที่ 60 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป /1-ก.พ.-2566