ฉบับที่ 70 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงรางระบายน้ำในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา ช่วงที่ 6 /6 ก.พ. 2566