ฉบับที่ 78 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องควบคุมสัญญาณไฟจราจรชนิดไมโครโปรเซสเซอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 4 เฟส พร้อมอุปกรณ์นับเวลาตรงตำแหน่งเหลือง จำนวน 10 ทางแยก จำนวน 1 รายการ /9 ก.พ. 2566