ฉบับ 84 ประกวดราคาจ้างเอกชนดูและบำรุงรักษาสวนสาธารณะหนองแก้ช้าง และสวนภูมิรักษ์ 2 ประจำปีงบประมาณ 2566 /10 ก.พ. 2566