ฉบับที่ 90 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกขยะมูลฝอยติดเชื้อ) จำนวน 1 รายการ /17 ก.พ. 2566