- ฉบับที่ 130 ประกาศรับโอน(ย้าย) พนักงานครูเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหารสถานศึกษาที่ว่าง /16-มี.ค.-2566