ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนราชนิกูล (จากถนนราชดำเนิน-ถนนไชยณรงค์)/ 10-มี.ค.-2566