ฉบับที่ 207 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนประจักษ์-ถนนไชยณรงค์ (ถนนพลแสน-ถนนราชนิกูล)/ 7-เม.ย.-2566