- ฉบับที่ 220 ประกาศรับโอนพนักงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานผู้บริหารที่ว่าง /20-เม.ย.-2566