- ฉบับที่ 244 ประกาศรับโอนพนักงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานผู้บริหาร /27-เม.ย.-2566