ประกาศราคากลาง จ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จ) เลี้ยงนักเรียนโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนุสรณ์ 70 ปีเทศบาล)/ 28-เม.ย.-2566