ฉบับที่ 302 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนจักรี-วัชรสฤษดิ์ (ถนนราชดำเนิน-ถนนไชยณรงค์)/31-พ.ค.-2566