ฉบับที่ 303 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนประจักษ์-ไชยณรงค์ (ถนนพลแสน-ถนนราชนิกูล))/31-พ.ค.-2566