ฉบับที่ 316 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 /6 มิ.ย. 2566