ฉบับที่ 326 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 /8 มิ.ย. 2566