ฉบับที่ 331 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล.ถนนโยธา ตรงข้ามประตูวัดแจ้งใน/ 9-มิ.ย.-2566