ฉบับที่ 332 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายในหมู่บ้านวีไอพี ซอย 9 จากซอย 5 ถึงซอย 8/ 9-มิ.ย.-2566