ฉบับที่ 334 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล.ถนนเดชอุดม ซอย 22/6 / 9-มิ.ย.-2566