ประกาศราคากลาง ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในหมู่บ้านวีไอพี ซอย 9 จาก ซอย 5 ถึง ซอย 8/ 9-มิ.ย.-2566