ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างรั้วและประตูทางเข้าพร้อมป้ายชื่อโรงเรียน โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดป่าจิตตสามัคคี)/ 15-มิ.ย.-2566