ประกาศราคากลาง จ้างปรับปรุงหน้าต่างอาคารเรียน 3 และ 4 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย)/ 15-มิ.ย.-2566