ฉบับที่ 355 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 1 รายการ / 23-มิ.ย.-2566