ฉบับที่ 366 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหน้าต่างอาคารเรียน 3 และ 4 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดสมอราย) / 28-มิ.ย.-2566