ฉบับที่ 367 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วและป้ายชื่อโรงเรียนเทศบาล 5 (วัดป่าจิตตสามัคคี) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / 28-มิ.ย.-2566